Vinner 2015 Gisele Marchand

Personen har operert i ulike type selskap og eierskap, og har blant annet sammenlagt  nesten  30 års erfaring  som styremedlem i børsnoterte selskap.

Vinneren er en sterk og klar leder og styremedlem, som opererer med høy grad av integritet.

Det er juryens syn at Vinneren operer med en tyngde og ro som skaper grunnlag for et konstruktivt styrearbeid og et nært og tillitsfullt samarbeid mellom styret og administrasjon. Personen evner å bruke hele styrets kompetanse og få samlet kollegiet rundt en konklusjon på en meget god måte.

Videre tar vinneren et aktivt eierskap i sine styreoppdrag og har en solid helhetstenkning rundt sine vurderinger og handlinger. Årets vinner er ofte førende i strategi spørsmål og har god oversikt over kontrollsiden i styrearbeidet. Videre er Vinneren er uredd person og er generelt trygg og åpen.

Juryen mener at Vinneren er svært godt skikket til et krevende styrelederverv i et større selskap, og vi mener vinneren er en potensiell enda større ressurs sett med samfunnets øyne.

Gisele Marchand er årets vinner av INSEAD stipend.
 

Bakgrunn til alle vinnerne

Mitt navn er Richard Mollatt og jeg er Country Manager for Alumni i Norge. Jeg skal nå presentere de tre nominerte til prisen.. Jeg ønsker å understreke at alle de tre har en imponerende track record og alle kunne faktisk vært vinnere. Jeg skal nå presentere de tre nominerte kandidatene. Først ut er:

Gisele Marchand

Giseles karriere ble formet i DNB konsernet hvor hun etter hvert satt i ledergruppen og hadde ansvar for Person og Bedriftskunder i Norge. Her fikk hun også sine første styreerfaringer gjennom ulike oppdrag for selskapet.

Etter endt karriere i DNB har hun hatt CEO posisjoner i Bates Gruppen, Statens Pensjonskasse, Eksportfinans, og i dag sitter hun som CEO i Advokatfirmaet Haavind. Hun er styremedlem i Gjensidige Forsikring, Norgesgruppen, Eiendomsspar og Selvaag Bolig.

Tidligere har Gisele vært styremedlem i blant annet Evry, Hafslund, Norske Skogindustrier, Oslo Børs og Flyktninghjelpen. Gisele Marchand er utdannet Siviløkonom fra Handelshøyskolen i København.

Gjennom sin karriere har hun ledet en rekke større endringsprosesser og håndtert kriser og utfordrende situasjoner av ulike slag både som øverste leder, men også som styremedlem.

Gjennom intervjuer med juryen og meg avdekket Gisele en trygghet og vurderingsevne som imponerte oss. Hun la spesielt vekt på hvordan man kan få utnyttet den samlede styrekompetansen gjennom aktiv medvirkning dels gjennom komite arbeid og i plenum. 

Irene Waage Basili

Irene har vært innen shipping og og marin Oil&Gas orientert virksomhet hele sin karriere. Hun er utdannet i USA ved Boston University og har en Bachelor i Business Administration derfra. Det var også her hun startet sin shipping karriere, hos Van Ommeren Shipping i Stamford. Etter å ha kommet tilbake fra USA til Norge jobbet hun seg opp i Wilhelmsen systemet gjennom den kommersielle siden, og var til slutt kommersiell direktør der. Sin første CEO rolle hadde Irene i Arrow Seismic i Bergen før hun var et par år tilbake til Oslo i PGS, for så å melde permanent overgang til Vestlandet. Hun er i dag CEO for GC Rieber Shipping med utfordrene oppgaver i dagens marked. Irene har tidligere vært styremedlem i  Odfjell og i North Sea Drilling Group. I dag er hun styremedlem i blant annet Kongsberg Gruppen og Pacific Basin Shipping i Hong Kong.

Irene føler både det faktum at hun startet og jobbe i USA og at hennes første jobb var i en blomsterbutikk der borte, har gjort at hun er entreprenørsk og kundeorientert i alle sine forretningsvurderinger. Det er noe juryen og jeg kjente godt igjen i våre intervjuer.

Irene fremstår som en innkjennende og god lytter, hun er helhetstenkende, pragmatisk og framoverlent . I styret opererer hun med  høy integritet og fokuserer på å trekke ut essensen for å sette fokus på de sentrale strategiske spørsmål for virksomheten.

Irene har jobbet mye med endring, krisehåndtering, integrasjon og kulturelle forandringsreiser i virksomhetene hun har vært involvert i.

Glenn Veiby

Etter utdannelsen på BI i Sandvika hvor Glenn tok en Master of Business Administration, startet Glenn som konsulent i Ernst & Young og gikk senere inn i Cap Gemini, som konsulent og leder.  Han har siden hatt ledende jobber innen retail, software og media gjennom å ha vært CFO og CEO i Voice, CFO og Interim CEO i Amedia og CFO i Software Innovation. Glenn har tidligere vært styremedlem i TV2, Fretex og Swims. I dag er Glenn Managing Partner i BA Group og er styreleder i Digitale Medier 1881 og Blender Agency.

Konsulent karrieren formet Glenn og det har gjort at han kan se helhet, være bransjeuavhengig  og å omsette teoretisk kunnskap til praktisk forretningsforståelse og framdrift.

I våre intervjuer oppfatter vi Glenn å være utålmodig, framoverlent og vi ser at han operer med høy fart.  Glenn er svært ambisiøs, han stiller høye krav til seg selv og de han har rundt seg, men er fair og lydhør. I styrearbeid er det viktig for Glenn at han får opp motforestillinger og drøftelser, men han jobber alltid for å fasilitere fram en løsning hele styret kan stille seg bak.

I tillegg til å ha en sterk toppleder erfaring er Glenn finansielt meget kompetent.

Dessuten har Glenn vært i krigen, han har hatt opp og nedturer og lært mye av dette. Vi har stor respekt for mennesker som tørr utrykke personlige prestisjenederlag som styrkende i sin utvikling. Som Glenn selv utrykker det: Det er ikke alle som rekker å bli ansatt som CEO i et relativt stort børsnotert selskap og få sparken innen man har fyllt 34 år.

Det var 130 deltagere tilstede ved prisutdelingen.

20160309_162534_resized_784x441.jpg

Tips en venn Skriv ut

Partnere for Womens board award

Kom i kontakt med oss

Vi er synlige på sosiale medier. Ta kontakt med oss i dag.