Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Marianne Dicander Alexandersson

Årets kvinnelige styrelseledamot 2014 - Womens Board Award

IMG_0490_724x543.jpg

Fra venster: Gunnar Eckbo, founder - Rasmus Nygård, AIG - Malin Persson nominerad - Lena Möllerström Nording, chair of jury, Grant Thornton - vinner Marianne Dicander Alexandersson - skjult bak Cecilia Daun Wennborg, vinner 2013 - Caroline af Ugglas, Skandia - Cecilia Marlow nominerad - Sven Hagströmer, Creades - Magnus J.Johannson, Regeringskansliet. (Christian W Jansson, Ordförande Apoteket var inte tilstede)
Juryens begrunnelse

Hon oppfyller kriteriene med god margin, 17 år som leder med resultatansvar og 10 år med styrelses erfaring i forskjellige bolag.

Hon har en god erfarenhet av att vara VD i olika företag och branscher. Hennes erfarenhet är bred och hon har arbetat i såväl börsnoterad som offentlig miljö och inom riskkapital. Hon är en uppskattad ledare som driver förändring med en tydlig agenda. Hon erhöll 2003 utmärkelsen ”årets ruter dam”

Hon har haft stort personalansvar för ca 500 personer och en P/L på ca 14 BnSEK.  
Som chef för et bolag hade hon ansvar för en total omsättning på 30 BnSEK samt 8 500 anställda. Hon  har också varit VD för et fond som förvaltade ca 20 BnSEK samt et bolag med 400 anställda och 20 specialist sjukvårds kliniker.

Hennes samlade erfarenhet har gett henne en bredd som täcker såväl näringsliv, industri, sjukvård, olika ägarformer och branscher samt politisk styrning. Hon har agerat i B2B- såväl som B2C-affärer.

Hon har arbetat i stora såväl som medelstora företag.

En betydande del av hennes erfarenhet är inhämtad under stora omställningar och förändringsarbeten. Hon är en omvittnat god ledare som får fina vitsord i samband med referenstagning.

Hennes styrelse erfarenhet är omfattande. Marianne har suttit i styrelser de senaste 10 åren. Hon började som ledamot i et börsnoterad bolag i 2005 vilken hon fortfarande sitter i.

Vinnaren av Women’s Board Award 2014 er: Marianne Dicander Alexandersson, marianne.dicander (at) telia.com‎