Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Jury for 2018 kåringen

I 2016 ble juryen omstrukturert ved at PwC går ut av juryen, men leverer data om kandidatene til juryen slik at den har best mulig grunnlag for sine beslutninger.
Årets Bestyrelsesformand 2017 og juryformand Søren Bjerre-Nilsen, VKR Holding, bestyrelsesformand for Nationalbankens bestyrelse og repræsentantskab.

Agnete Raaschou-Nielsen, profesjonelt bestyrelsesmedlem, bestyrelseleder Brdr Hartmann, medlem Novozymes, Solar, Dansk Investment Management

Christian Frigast, managing Partner i kapitalfonden Axcel, medlem Pandora, Danmark Skibskredit, adjungeret professor på Copenhagen Business School, mer info her

Gunnar Eckbo, CEO, Bestyrelseanalytiker og Founder Chair of the Year i 2000, Womens Board Award i 2010.
Anne Broeng, profesjonelt bestyrelsemedlem, bestyrelsesleder i Nordea Liv og Pensjon, medlem i Nasdaq OMX, Pension Danmark, NNIT, VKR Holding (Velux vinduer), ATP, Købmand Herman S, Bikubenfonden, Assistant professor of Finance Copenhagen Business School, mer info her
Brian Christiansen Partner PwC - tilrettelegger av kandidater, ikke stemmerett, mer info her
Rettighetsinnehaver: Styreinformasjon AS - Norge
E-mail this Print this