Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Åse Aulie Michelet

Womens Board Award 2010

Åse Aulie Michelet vinner Gabrielsen Prisen - Womens Board Award 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Under et styreseminar for kvinner i regi av PwC tildeles Åse Aulie Michelet i dag Gabrielsen-prisen 2010. Prisen tildeles den norske kvinnen som ansees best egnet til å bli styreleder i et allmennaksjeselskap (ASA). Tidligere næringsminister Ansgar Gabrielsen, ”kvoteringens far”, deler ut prisen.

 

 
Vinner og jury: Juryleder Gunnar Eckbo, Eli Moe-Helgesen Pwc,  vinneren Åse Aulie Michelet, Ansgar Gabrielsen,  Mai Ibsen og Benja Stig-Fagerland.

 

 I dag er det kun seks prosent kvinnelige styreledere i ASA-selskaper med norske styreledere. Gabrielsen-prisen skal fremheve gode kvinnelige styrelederkandidater som har erfaring som styremedlem i ett eller flere ASA, og synliggjøre disse for valgkomiteer og eiermiljøer. Prisen skal også motivere flere kvinner til å utvikle seg mot den mer krevende rollen som styreleder.

Kvoteringsloven var step 1 hvor Norge har vært ledende i Europa. Flere land har fulgt etter Island, Nederland, Frankrike og Spania. Dette blir litt step 2, kvinner har nå ASA erfaring som styremedlemmer og mange er drivende gode. En styreleder jobb er innen rekkevidde.

De nominerte var :

 

 Rebekka Glasser Herlofsen, siviøkonom, finansanalytiker
Fra mai 2009 arbeider hun bare med styreoppdrag og hun sitter nå i følgende styrer:
Cermaq ASA, T. Klaveness Group, Noreco ASA, GTB ASA, Handelsbanken Norge.
Erfaring: Direktør Forretningsutvikling divisjonen i BW GAS ASA i 4 år, Assisterende direktør og leder for Corporate Planning og Prosjektsjef Forretningsutvikling Bergesen dy ASA. Hun har over 10 års ledelses erfaring.

 

 Anne-Lise Aukner, Advokat
Styreverv som hun har nå:EDB Ergo Group ASA, Kongsberg Gruppen ASA, Norsk Industri, Europacable Norge AS, INTPOW
Erfaring: Siste 8 år administrerende direktør Nexans Norway as. Avdelingsdirektør Gjensidige Forsikring 1 år, Leder Seksjon Kontraktsadministrasjon Alcatel Kabel Norge 4 år.

 

 Åse Aulie Michelet, Pharmasøyt
Styreverv nå: Orkla ASA i 9 år, Photocure asa. Tidliger styremedlem i Yara Internationa ASA, Eksportfinans ASA.
Erfaing: Administrerende direktør MarineHarvest asa i 2 år, President GE Healthcare AS i 4 år (Bygget fabrikk Lindesnes til 2 mrd kr), President Amersham AS 5 år. Senior vice president Nycomed Imaging i 6år.

 

Over 20 års styreerfaring fra ASA
Åse Aulie Michelet (58), som er utdannet farmasøyt, har over 20 års erfaring som styremedlem i ASA selskaper. Hun er i dag styremedlem i Orkla ASA og Photocure ASA, men har tidligere vært styremedlem i blant annet Yara, Eksportfinans og Norsk Industri. Michelet har stått for sterke lederprestasjoner på flere nivåer i Nycomed, Amersham, GE Healthcare og sist som toppleder i det børsnoterte oppdrettsselskapet Marine Harvest.

 

 Styreanalytiker Gunnar Eckbo i Chair of the Year er initiativtager til prisen, som har fått navn etter tidligere næringsminister Ansgar Gabrielsen. Prisen ble delt ut under PwCs tredje styreseminar for kvinner, hvor nærmere 200 kvinner var påmeldt. Gabrielsen, som selv sitter i juryen, trekker fram Michelets lange erfaring som styremedlem og sterke erfaring som næringslivsleder:

Det er en sammensatt kompetanse som kreves for å være styreleder i et ASA. I bunnen skal styreleder ha et bredt spekter av kunnskaper om strategiarbeid, gode rutiner i styret, risikostyring, motivering, verdidrivere og kunne fremme tydelige konklusjoner. En god styreleder bør ha solid erfaring som operasjonell leder på ulike nivåer i flere virksomheter, slik at hun kan utfordre selskapets daglige ledelse. I tillegg skal styrelederen ha et godt nettverk og et navn som bidrar til å styrke selskapets renommé. Åse Aulie Michelet har alle disse egenskapene i rikt monn, sier Gabrielsen.

 

Kriterier

Blant 427 kandidater plukket juryen ut de ti beste styremedlemmene. Blant utvalgskriteriene var at kandidatene skal ha minimum to års erfaring som ASA-styremedlem, erfaring fra flere bedrifter, ledelseserfaring, godt omdømme, ønske om styrelederverv, samt inneha mindre enn 10 styreverv. De tre kandidatene ble dybdeintervjuet og referansesjekket av rekrutteringsselskapet Mercuri Urval.

 

 Intervjuene ble gjennomført som om det var en reell vurdering til en styreleder stilling, forklarer Harald Hjertø i Mercuri Urval.

 

 - Det var mange sterke kandidater som alle hadde gode kvalifikasjoner. Dette er kvinner som er aktive i styrearbeidet, som stiller forberedt med sterk kompetanse og forretningsmessig erfaring. I styremøtene er de uredde og aktive i diskusjonene. Sammen med en god rolleforståelse har de kvalitetene som skal til for å bli gode ledere av ASA-styrer. Åse Aulie Michelet var hakket vassere enn de andre kandidatene som ble vurdert, konkluderer juryen.

 

Juryen

Med seg i juryen har Gabrielsen og Moe-Helgesen hatt mennesker med lang styreerfaring: Jannik Lindbæk tidligere styreleder i DnB og Statoil (styreleder i Sagex Petroleum ASA), Mai-Lill Ibsen (styremedlem i bl.a. Carnegie ASA, Kebony ASA og Folketrygdfondet), Widar Salbuvik (Styrelederskolen på Hotell Refsnes Gods), Benja Stig Fagerland (styreleder i Styreakademiet) og juryleder og styreanalytiker Gunnar Eckbo (Styreinformasjon as).

 

  - Juryen mener at valgkomiteene i ASA selskaper med denne prisen har fått presentert en glimrende kandidat til styrelederjobben før vårens generalforsamlinger, sier Eckbo.

 

Prisen er fri deltageravgift ved Styrelederskolen i 3 dager og en kinesisk, kvinnelig terracotta soldat laget av Marian Heyerdahl.
                                                                                                                             
Partnere som har finansiert prisen er foreningen
Styreakademiet (bli medlem ut 2011 for kr 510, se http://www.polyteknisk.no/Medlem/Innmeldingsskjema) og PwC

For ytterligere kommentarer:
Åse Aulie Michelet, ase.aulie.michelet(at)gmail.com , tlf +47 90915587.
Juryleder Gunnar Eckbo, post(at)styreinformasjon.no tlf + 47 92024576.