Anne Carine Tanum

Årets Styreleder 2011

Statssekrtær Rikke Lind kåret Årets Styreleder 2011

 

Gjennom krisen med suksess.

Anne Carine Tanum i DnB NOR asa er kåret til Årets Styreleder 2011. Prisen ble delt ut på Hotell Continental i Oslo 29. august 2011.

I sin begrunnelse sier juryen at Tanum er meget resultatorientert med en dobbling av resultatet etter krisen til 14 mrd kr. I våre naboland har banker måttet fusjonere eller stenge med milliard tap. (HQ-bank, Roskilde Bank, Amagerbanken)
DnB NOR er Norges største finanskonsern og har i Norden tatt en nr 2 posisjon opp fra 4. posisjon, med en forvaltet kapital på 1 600 milliarder kroner. Konsernet består blant annet av sterke merkenavn som DnB NOR, Vital og Postbanken.

Anne Carine Tanum nyter stor respekt for personlig integritet, modenhet og autoritet. Hun er konstruktiv og bringer en positivitet inn i styrerommet selv med krisen utenfor døren. Hun har fokus på strategien å være en solid bank som leverer resultater til glede for alle eiere.
Som styreleder er Anne Carine Tanum meget dyktig til å skape en dynamisk kultur og bruke alle åtte styremedlemmene slik at de deler åpent av sine kunnskaper og erfaringer. Alle medlemmene er sterkt engasjerte under møtene.
Tanum har klare forventninger og vet hvordan hun videreformidler dem.
Årets styreleder håndterer godt komplekse saker og oppgaver og har årlig skriftlig evaluering av styrets arbeid. Dette er andre positive forhold som juryen har lagt vekt på.

Tanum er 57 år og er utdannet cand jur fra Universitetet i Oslo og hun har 9 andre styreverv. I DnB NOR har hun vært styreleder i 3 år.
Det ble avholdt strategimøte over 2 dager og totalt satt styret ca 50 timer i 11 møter og de hadde 7 telefonmøter, totalt 18 møter. Dette viser at det har vært en formidabel arbeidsinnsats fra styrelederen.

Styremedlemmer
De andre styremedlemmene er:
Nestleder Bjørn Sund, ansvar for bygging Universitetssykehuset, OL, Telenor etc.
Gunilla Berg, svensk, vise adm.dir og finansdir. Teracom Group
Bente Brevik, adm.dir Stabburet
Bent Pedersen, dansk, profesjonelt styremedlem
Tore Olaf Rimmereid, adm.dir E-CO Energi as
De ansattes styremedlemmer:
Per Hoffmann
Jørn O Kvilhaug
Ingjerd Skjeldrum
Tanum kommer med innspill til valgkomiteen, til det beste for bedriften, er alle enige om.

Tall 2010
DnB NOR oppnådde et resultat på 14 062 millioner kroner i 2010, en
vesentlig forbedring fra 7 026 millioner i 2009. Driften styrket seg i form av
høyere inntekter og reduserte kostnader, og lavere nedskrivninger på utlån
påvirket resultatet positivt. Resultatet i 2010 var også påvirket av engangsinntekter.
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt økte fra 18 717 millioner
kroner i 2009 til 21 081 millioner i 2010. Konsernet nådde de finansielle
målene for 2010 og hadde god fremgang på viktige områder.
Konsernets kostnadsprogram bidro med vesentlige kostnadsreduksjoner
i perioden 2008 til 2010 og var en viktig årsak til at ordinære kostnader,
fratrukket nedskrivninger av goodwill og immaterielle eiendeler, ble
redusert med 194 millioner kroner fra 2009 til 2010. Kostnadsprogrammet
kompenserte for lønns- og prisveksten og for økt markedsaktivitet i
perioden. Kostnadsprogrammet omfatter blant annet effektivisering av
filialstruktur, IT-systemer, anskaffelser og interne prosesser. Programmet
lå ved utgangen av 2010 foran planen om en helårsbesparelse på 2 milliarder kroner innen utgangen av 2012.

Markedsverdi 101 mrd kr med kurs kr 62,20

Prisen er en vandreskulptur av Marian Heyerdahl, en glassplakett, en ”styrelederstol” fra HÅG og topp modellen til Jaguar til låns. 

Hovedpartner
Prisen er gjort mulig ved støtte fra First Securites as, et meglerhus som er ledende på makro og analyse. www.first.no
 


Juryen
som har vurdert kandidatene etter 13 kritierier og resultater fra spørreskjemaene til styremedlemmene, har vært fra høyre:

Jørgen P Ulvness, CEO First Securities AS og Head of Swedbank Investment Banking, HovedPartner

Åse Aulie Michelet, tidligere CEO Marine Harvest, styreleder Photocure asa, styremedlem Orkla asa, Norske Skogindustrier asa, Cermaq asa

Vinneren Anne Carine Tanum

Stig Herbern, CEO Ventelo as og flere styreverv

Gunnar Eckbo, styreanalytiker, juryleder Styreinformasjon AS
Ikke tilstede på bildet: Olav Kjell Holtan, Ekornes – Chair of the Year 2010. Han har 12 andre styreverv eksklusiv datter- og eiendomsselskaper.
Bjørn Halvor Kise, er jurist, partner i Vogt & Wiig i mer enn 20 år, styreleder Norwegian Air Shuttle asa og flere andre styreverv.
Anne Breiby, styreleder Domstein ASA, medlem Ulstein Group asa, Akva Group asa, Rem Offshore asa
Hanne Harlem, Kommuneadvokat og tidligere styremedlem Aker asa

Video om utfordringene som styreleder i DNB i turbulente tider, klikk her

Kontaktpersoner:
Chair of the Year 2011 Anne Carine Tanum, e-post: anne.carine.tanum(at)online.no
Initiativtager til prisene i Norden: Styreanalytiker Gunnar Eckbo, www.chairoftheyear.com
tlf +47 92024576 post(at)styreinfo.no

Prisvinnere i de andre nordiske land:
Sverige: Fredrik Lundberg, Cardo AB 2011
Danmark: Michael Pram-Rasmussen, A.P.Møller Mærsk as 2011
Finland: Jaakko Rauramo, Sanoma Corporation 2010

Nordic Chair of the Year 2010: Carl Bennet, Getinge AB

Avsluttende middag med vinneren Anne Carine Tanum venstre, Jørgen P Ulvness - First Securities Swedbank, Åse Aulie Michelet, Heidi Lindval - First Securities Swedbank, Bjørn H Kiese og Elbjørg Gui Standahl. Foto Gunnar Eckbo.

 

Tidligere vinnere

Jan Olof Svensson

Tomra ASA
2017

Odd Gleditsch d.y.

Jotun AS
2016

Ole-Eirik Lerøy

Marine Harvest
2015

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Kongsberg Automotive asa
2014

Erik Thorsen

Eltek ASA
2013

Inge K. Hansen

Gjensidige Forsikring asa
2012

Anne Carine Tanum

DnB asa
2011

Olav Kjell Holtan

Ekornes asa
2010

Arvid Grundekjøn

Statkraft AS
2009

Arvid Moss

Posten Norge AS
2008

Grace Reksten Skaugen

Entra Eiendom AS
2007

Erik G. Braathen

Norwegian Air Shuttle asa
2006

Tore Engebretsen

Nordic Semiconductor
2005

Ole Jacob Sunde

Schibsted ASA
2004

Bengt Thuresson

Komplett
2003

Nils B Gulnes

Bohus
2002

Reidar Lund

Prosafe asa
2001

Svein S Jacobsen

Ask Proxima ASA
2000

Tidligere vinnere

Jan Olof Svensson

Tomra ASA
2017

Odd Gleditsch d.y.

Jotun AS
2016

Ole-Eirik Lerøy

Marine Harvest
2015

Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist

Kongsberg Automotive asa
2014

Erik Thorsen

Eltek ASA
2013

Inge K. Hansen

Gjensidige Forsikring asa
2012

Anne Carine Tanum

DnB asa
2011

Olav Kjell Holtan

Ekornes asa
2010

Arvid Grundekjøn

Statkraft AS
2009

Arvid Moss

Posten Norge AS
2008

Grace Reksten Skaugen

Entra Eiendom AS
2007

Erik G. Braathen

Norwegian Air Shuttle asa
2006

Tore Engebretsen

Nordic Semiconductor
2005

Ole Jacob Sunde

Schibsted ASA
2004

Bengt Thuresson

Komplett
2003

Nils B Gulnes

Bohus
2002

Reidar Lund

Prosafe asa
2001

Svein S Jacobsen

Ask Proxima ASA
2000

Kom i kontakt med oss

Vi er synlige på sosiale medier. Ta kontakt med oss i dag.